das Krähen


das Krähen
- {crow} con quạ, cái xà beng, cái nạy nắp thùng, cái đòn bẫy crow bar), tiếng gà gáy, tiếng trẻ con bi bô

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.